Voor de laatste info lees de Blog!

 

Het Repair Café Zuidoost bestaat uit een groep vrijwilligers die enkele keren per maand een middag organiseren.

Hier mogen mensen met hun kapotte spullen langskomen om deze proberen te repareren.

Alles wat ter tafel wordt gebracht zal worden bekeken of dit gerepareerd kan worden.

Als je zelf al onderdelen hebt aangeschaft zullen we die graag monteren.

Indien er onderdelen nodig zijn, zullen we die zo nodig aanschaffen of je vragen die aan te schaffen en de volgende keer terug te komen.

Tot een half uur voor de eindtijd mogen spullen worden aangeboden!

De montage is altijd gratis, de onderdelen niet.

Zie ook onze Huisregels.